Home / ข่าวเด่น / “พรรคไทยรักษาชาติ”แถลงการณ์ด่วน!! ขอน้อมรับราชโองการ เคารพการตัดสินใจประชาชน

“พรรคไทยรักษาชาติ”แถลงการณ์ด่วน!! ขอน้อมรับราชโองการ เคารพการตัดสินใจประชาชน

ภายหลังจากที่ได้มีประกาศพระราชโองการในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

พรรคไทยรักษาชาติ ขอน้อมรับพระราชโองการข้างต้น ไว้ด้วยความจงรักภักดีต่อ พระเจ้าอยู่หัว และ พระราชวงศ์ทุกพระองค์

พรรคไทยรักษาชาติซาบซึ้งในพระเมตตาของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ มหิดล ที่ได้ให้ความเมตตาต่อพรรคฯ พรรคไทยรักษาชาติ จะขอทำหน้าที่ตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กฎหมายการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญ ด้วยความเคารพในขนบธรรมเนียมราชประเพณี และพร้อมที่จะดำเนินนโยบายเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย ด้วยความเคารพในการตัดสินใจของประชาชน ตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ขอบคุณที่มา : http://hitzhot.com

Facebook Comments

Check Also

ฮือฮาหนักมาก คนแห่ต่อแถวซื้อเพียบ หลังเห็นราคาผ่อนตู้เย็น

ฮือฮาหนักมาก คน …