Home / สาระเป็นความรู้ / พลังศรัทธา นับแสน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ แห่อุปคุต เปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม​ บุญใหญ่ชาวอีสาน

พลังศรัทธา นับแสน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ แห่อุปคุต เปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม​ บุญใหญ่ชาวอีสาน

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์รายงานว่า ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาวสัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.นครพนม นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว พลังศรัทธา ข้าโอกาสองค์พระธาตุพนม ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ แห่พระอุปคุต ซึ่งถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ สืบทอดมาแต่โบราณ โดยจะประกอบขึ้นในการเปิดงานวันแรก ของงานนมัสการองค์พระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง อายุเก่าแก่กว่า 2,300 ปี ภายในบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ถือเป็นบุญใหญ่ของชาวอีสาน ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่ปี 2519 เพื่ออัญเชิญให้พระอุปคุตมาปกปักษ์รักษา ให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตลอด 9 วัน 9 คืน เช่นเดียวกันในปีนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่12 -20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีพลังศรัทธา ประชาชน นักท่องเที่ยว ข้าโอกาสพระธาตุพนม มาร่วมพิธีนับแสนคน

สำหรับ งานนมัสการองค์พระธาตุพนม จัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี หรือในช่วง วันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 จนถึงวัน วันแรม 1 ค่ำเดือน 3 ถือเป็นงานบุญประเพณีใหญ่ของชาวอีสาน ที่สืบสอดกันมายาวนาน ตั้งแต่ ปี 2519 ยาวนานกว่า 40 ปี โดยจากประวัติความเป็นมา ตามตำนานความเชื่อ พระอุรังคนิทาน ระบุไว้ว่า สมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิกาล พระพุทธเจ้า พร้อมพระอานนท์ ได้เสด็จมาทางอากาศ เพื่อไปบิณฑบาต ที่เมืองศรีโคตรบูร สปป.ลาว ภายหลังได้มาประทับแรมที่ภูกำพร้า คือ จุดที่ก่อสร้างองค์พระธาตุพนมในปัจจุบัน จากนั้นพญาอินทร์ ได้เสด็จมาทูลถาม ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่า เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้า 3 พระองค์ ในภัททกัลป์ที่นิพพานไปแล้ว บรรดาสาวกจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้า เช่นกันกับพระพุทธองค์ เมื่อนิพพานแล้ว พระมหากัสสะปะ ผู้เป็นสาวก จะได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เช่นกัน

ภายหลัง พระพุทธเจ้าปรินิพาน พระมหากัสสะปะ ผู้เป็นสาวก ได้ร่วมกัน สร้างองค์พระธาตุพนมขึ้น เพี่ออัญเชิญพระอุรังคธาตุ มาประดิษฐาน ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12 -14 หรือในราวปี พ.ศ.8 สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูร กำลังเจริญรุ่งเรือง โดยการนำของพญาเจ้าเมืองทั้ง 5 และพระอรหันต์ 500 องค์ ซึ่งในยุคแรก ได้ก่อสร้างจากดินดิบ เป็นเตาสี่เหลี่ยม ข้างในเป็นโพรงมีประตูทั้ง 4 ด้าน จากนั้นได้มีการบูรณะ ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.500 และทำการบูรณะต่อเนื่องมา รวมถึง 6 ครั้ง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2518 พระธาตุพนมได้พังทลายลง เนื่องจากฐานเก่าแก่ ทำให้เป็นที่ฮือฮา เพราะได้พบเห็นผอบแก้ว บรรจุพระอุรังคธาตุ 8 องค์ ไว้ภายใน และมีการลงเข็มรากสร้างพระธาตุพนมองค์ใหม่ เมื่อปี 2519 เป็นเจดีย์ทรงฐาน 4 เหลี่ยม ความสูง จากพื้นถึงยอดฉัตร 57 เมตร ฐานกว้างด้านละ 12.300 เมตร ยอดฉัตรเป็นทองคำน้ำหนักกว่า 10 กิโลกรัม ภายในได้บรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดุกส่วนหน้าอก ของ พระพุทธเจ้า จากนั้น จึงได้มีการจัดพิธีเฉลิมฉลอง บูชาองค์พระธาตุพนม จนสืบทอดมาถึงถึงปัจจุบันทุกปี

ส่วนพระอุปคุตตามตำนานความเชื่อ ในสมัยพระเจ้าอโศก ถือเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ บำเพ็ญเพียรใต้ท้องสมุทร ครั้นเมื่อ จะมีพิธีฉลองสมโภชพระสถูปเจดีย์ เพื่อใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้มีการอัญเชิญ พระอุปคุต ขึ้นมาจากมหาสมุทร เพื่อปกป้องคุ้มภัย ไม่ให้พญามาร มาสร้างความวุ่นวายในงาน ทำให้พิธีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงกลายเป็นประเพณีความเชื่อสืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ทุกปี ได้มีการประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ โดยการจำลอง อัญเชิญพระอุปคุตขึ้นมาจาก แม่น้ำโขง เพื่อมาประดิษฐาน ภายในวัด เพื่อปกปักษ์รักษา ให้งาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทำให้ ทุกปี การเปิดงานวันแรก จะมีพลังศรัทธานับแสนคน มาร่วมพิธีแห่พระอุปคุต เพื่อเป็นสิริมงคล

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ภาพเหตุการณ์

ขอบคุณที่มา siamnews.com

Facebook Comments

Check Also

เปิดภาพ “เจ้าแม่นาคี”

เมื่อวันที่ 22 …