Home / สาระเป็นความรู้ / วิธีการปลูกและดูแล กระบองเพชร

วิธีการปลูกและดูแล กระบองเพชร

กระบองเพชร หรือแคคตัส(Cactus) เป็นต้นไม้ยืนต้นที่นิยมปลูกประดับในอาคารหรือที่โล่งแจ้ง เนื่องจากมีลำต้นเป็นเหลี่ยมหรือกลีบแปลกตาอีกทั้งยังออกดอกหลากสีสวยงาม รวมถึงเป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี สามารถปลูกได้ในทุกดินและวางประดับได้ในทุกสถานที่

ลักษณะทั่วไปของกระบองเพชร /แคคตัส
ลำต้นและหนาม กระบองเพชร/แคคตัส เป็นพืชที่มีลักษณะลำต้นแปลก และแตกต่างจากพืชชนิดอื่น คือลำต้นของเกือบทุกพันธุ์จะไม่มีใบ เนื่องจากใบมีวิวัฒนาการลดรูปกลายเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ และป้องกันการกัดกินของสัตว์

ลำต้นกระบองเพชรมีทั้งแบบทรงกลมเตี้ยแบบทรงกระบอกสูง หรือมีรูปร่างคล้ายกระบอง และมักเป็นพูหรือแฉก ซึ่งจะมีปุ่มหนามขึ้นที่สันพูเป็นระยะหรือเป็นหนามเรียงช้อนกันเป็นแถวที่สันพู โดยลำต้นอาจเติบโตเป็นต้นเดี่ยวๆหรือแตกลำต้นเป็นกอใหญ่ ซึ่งบางพันธุ์สามารถสูงได้มากถึง 24 เมตร
ลำต้นมีขี้ผึ้งเคลือบ เพื่อลดการคายน้ำผิวลำต้นและเนื้อลำต้นมีสีเขียวของคลอโรฟิลล์ซึ่งทำหน้าที่สังเคราะห์แสงแทนใบ

หนามกระบองเพชรมีลักษณะหลายแบบ ทั้งเป็นหนามแข็งปลายหนามอาจตรงหรืองอเป็นตะขอ หรือหนามอาจเป็นเส้นอ่อนๆ คล้ายขนสัตว์และมีสีของหนามแตกต่างกันหลายสี อาทิ สีเหลือง สีแดง สีส้ม หรือสีน้ำตาล และบางพันธุ์สามารถเปลี่ยนสีของหนามตามอายุ และสภาพอากาศได้

ดอก กระบองเพชรเป็นไม้ที่ออกดอกยาก ทำให้ไม่ค่อยมีโอกาสเห็นกันมากนัก เพราะจะออกดอกเมื่อต้นมีอายุโตเต็มที่ ซึ่งกว่าจะออกดอกก็มีอายุหลายปีแต่หากออกดอกจะสวยงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่น

ผล ผลกระบองเพชรมักมีสีสันสดใสผลมีรูปทรงหลายแบบอาทิ ทรงกลม รูปไข่ หรือทรงกระบอก ผิวผลเรียบ และเป็นมันและบางพันธุ์มีหนามปกคลุม หรือเป็นเกล็ดแห้งปกคลุม ส่วนเนื้อผลนุ่ม มีสีใสคล้ายวุ้น ที่แทรกด้วยเมล็ดเมื่อผลแก่เต็มที่จะแห้งเหี่ยว และร่วงลงดินแต่อาจพบบางพันธุ์ที่ผลแห้งแล้วจะปริแตกให้เมล็ดกระเด็นออกห่างลำต้น

การปลูกกระบองเพชร/แคคตัส
กระบองเพชรส่วนมากเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ำมาก และมักขึ้นในสภาพดินที่แห้งแล้ง ทั้งพบได้ตามป่าเขา ทะเลทราย ทุ่งหญ้า ซึ่งชอบดินร่วน
ดินร่วนปนทรายที่สามารถระบายน้ำได้ดี ทำให้กระบองเพชรสามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่ที่มีสภาพแห้งแล้งหรือมีสภาพร้อนชื้น

การปลูกกระบองเพชรในประเทศไทยจะเป็นพันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยนิยมพันธุ์ที่มีลักษณะลำต้นเตี้ย ทั้งทรงกลม และทรงกระบอก และนิยมปลูกมากในกระถางมากกว่าปลูกลงแปลงจัดสวน

การเตรียมวัสดุเพาะหรือปลูก
กระบอกเพชรชอบเนื้อดินร่วน และโปร่ง เนื้อดินไม่แน่น ดังนั้นการปลูกกระบองเพชรในกระถางจึงต้องเตรียมวัสดุปลูกหลายชนิดผสมกัน ได้แก่ ดิน กรวด/ทรายและวัสดุอินทรีย์(ปุ๋ยคอกหรือแกลบดำ) โดยมีอัตราส่วนผสมระหว่างดิน ทราย/กรวด และวัสดุอินทรีย์ ในอัตราส่วน 1:2:1 โดยให้รอยกรวดเม็ดเล็กๆประหน้ากระถางไว้ ส่วนการเตรียมวัสดุที่ใช้เพาะเมล็ดให้ใช้อัตราส่วน 1:0.5:1 แทน ส่วนกระถางสามารถใช้ได้ทั้งกระถางพลาสติก และกระถางดินเผา

การขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ด : เมล็ดกระบองเพชรจะอยู่ด้านในผลที่มีลักษณะทรงกลม สีดำหรือสีน้ำตาล ทั้งนี้ให้เลือกเมล็ดที่แก่เต็มที่หรือเมล็ดที่มีสีดำหรือเมล็ดจากผลที่ปริแตกแล้ว หลังจากนั้นนำเมล็ดมาแช่น้ำประมาณ 2-5 นาที แล้วล้างเมือกออก ก่อนจะนำเมล็ดมาตากแดดให้แห้ง 1-2 วัน แล้วพักไว้ประมาณ 1-2 เดือน

เมล็ดที่เตรียมและพักไว้จนได้ 1-2 เดือนแล้ว ให้นำเมล็ดออกมาเพาะ โดยใช้วัสดุเพาะที่กล่าวข้างต้น ส่วนกระถางเพาะให้ใช้กระถางพลาสติกขนาดเล็ก ก่อนจะกรอกวัสดุเพาะลงให้เต็มกระถาง หลังจากนั้นนำเมล็ดมามาโรยในกระถางพร้อมเกลี่ยดินให้ปกเมล็ดเล็กน้อยหรือดเมล็ดให้ลงเพียงครึ่งเมล็ดก่อนจะรดน้ำให้ชุ่ม และนำใส่ถุงพลาสติกพร้อมรัดด้วยยางรัดให้แน่นก่อนนำไปวางในที่แสงแดดรำไรหลังจากนั้นในทุกๆ 7-10 วัน ให้ตรวจดูว่าดินมีความชื้นไหม หากดินแห้งให้รดน้ำพอชุ่ม หลังจากเมล็ดงอกแล้ว 2-3 วัน ค่อยนำต้นอ่อนลงปลูกในกระถางต่อ

การขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำต้น : การปักชำต้นนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพาะทำได้ง่าย และขยายต้นใหม่ได้รวดเร็ว ด้วยการใช้วัสดุเพาะข้างต้นบรรจุในกระถาง ก่อนจะนำต้นหรือกิ่งจากต้นแม่มาปักชำลงกระถางก่อนนำไปวางในที่แสงแดดรำไร พร้อมรดน้ำ 2 วัน/ครั้ง จนกิ่งชำติด ซึ่งอาจนำปลูกด้วยกระถางเพาะชำหรือย้ายลงกระถางใหม่ก็ได้

การให้น้ำ : กระบองเพชรถือว่าเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างน้อย แต่ยังต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปกติจะให้น้ำเพียงเล็กน้อยตามขนาดของต้นประมาณ 3 วัน/ครั้ง

การใส่ปุ๋ย : การใส่ปุ๋ยกระบองเพชรนั้นไม่ค่อยใส่มากนักโดยอาจให้เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยปุ๋ยสูตร 24-12-12 ละลายน้ำรด

Facebook Comments

Check Also

วิธีปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำเพียงแค่ 25 วัน ผลเริ่มดกเต็ม

สวัสดีแฟน เพจบ้ …