Home / ข่าวเด่น / บิ๊กแก้ว ตรวจเยี่ยมชายแดน

บิ๊กแก้ว ตรวจเยี่ยมชายแดน

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการชายแดนภายใต้สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดจันทบุรี

โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 12 สำนักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการชี้แจงสถานการณ์รวมถึงมาตรการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พบปะผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง

โอกาสนี้ได้มอบสิ่งของให้กับกำลังพลซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เฝ้าระวัง ณ พื้นที่ช่องทางธรรมชาติ บ้านทับพริก ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว และตรวจเยี่ยม หน่วยเฉพาะกิจคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้พบปะกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของฝ่ายความมั่นคง

และสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ณ จุดผ่านแดนถาวร บ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้เน้นย้ำให้หน่วยทหารที่กำกับดูแลพื้นที่ชายแดนเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจการลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมดำเนินการตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ขอบคุณ www.siamstreet.com

Facebook Comments

Check Also

พบผู้ติด CV เร่ขายตามร้านอาหาร ทางแยก ติดแล้ว 8 ราย

เมื่อเวลา 11.30 …