Home / สาระเป็นความรู้ / วิธ๊การปลูก และดูแล ถั่วลันเตา

วิธ๊การปลูก และดูแล ถั่วลันเตา

การปลูกถั่วลันเตา (Sugar Pea) แบบละเอียด เพื่อสร้างรายได้ พร้อมขั้นตอนการปลูกถั่วลันเตาแบบถูกวิธี ช่วยสร้างอาชีพแถมยังสร้างรายได้ดีสำหรับผู้ปลูก นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจและน่าลองลงมือทำ ถั่วลันเตา เป็นพืชผักที่ปลูกค่อนข้างยาก แต่ก็สามารถปลูกได้โดยเราต้องใส่ใจทุกรายระเอียดของขั้นตอนการปลูก

เนื่องจาก ถั่วลันเตาต้องการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปลูกและยังมีโรคแมลงรบกวนได้ง่ายอีกด้วย เป็นอีกหนึ่งสามเหตุที่ผู้ปลูกต้องคำนึงถึง ถั่วลันเตาเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็น ดังนั้น ผู้ปลูกจึงปลูกได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น ถ้าผู้ปลูกปลูกในฤดูอื่นอาจจะทำให้ต้นถั่วลันเตาตายได้

ถั่วลันเตาเป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายกับถั่ว (garden pea) มาก ซึ่งถั่ว(garden pea) นี้จะปลูกเอาเมล็ดภายในฝักมาบริโภค โดยทั่วไปจะทำเป็นอุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง หรือเมล็ดถั่วแช่แข็งสำหรับถั่วลันเตานั้นทานฝักสด ฝักตอนอ่อนจะมีความหวานมาก จึงมีรูปร่างหน้าตาคลายคลึงกัน

การปลูกถั่วลันเตา (Sugar Pea) แบบละเอียด,พันธุ์ถั่วลันเตาที่ปลูกกันได้แก่
-พันธุ์แม่โจ้ 1 เป็นพันธุ์เบา ดอกสีขาว ฝักขนาดเล็ก รสหวานกรอบ ปลูกได้ตลอดปี แต่ชอบฤดูหนาว จะเจริญเติบโตได้ดี
-พันธุ์แม่โจ้ 2 เป็นพันธุ์หนักกว่าแม่โจ้ 1 ดอกสีขาว ฝักเล็ก ขนาดของฝักยาวกว่า
-พันธุ์ฝาเบอร์ 7 เป็นพันธุ์หนัก ขนาดของฝักใหญ่ ดอกสีม่วง ชอบอากาศเย็น ฝักมีรสหวาน กรอบ ปลูกได้ดีในฤดูหนาว
-สำหรับแหล่งผลิตในประเทศไทย ถั่วลันเตาปลูกมากที่สุดที่ภาคเหนือ โดยมีพื้นปลูกประมาณ 7,651 ไร่ ในเขตจังหวัดลำปางนครสวรรค์และเชียงใหม่
-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ปลูกประมาณ 3,586 ไร่ ในจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น บุรีรัมย์และภาคตะวันตกมีพื้นที่ปลูก 1,064 ไร่ ในเขตจังหวัดนครปฐม และกาญจนบุรี
-ภาคใต้มีพื้นที่ปลูกเพียง 609 ไร่ ได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สภาพแวดล้อมสำหรับ การปลูกถั่วลันเตา (Sugar Pea)
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการปลูกถั่วลันเตา การเจริญเติบโตของถั่วลันเตาจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วน และถั่วลันเตาต้องการความชื้นค่อนข้างมาก และสม่ำเสมอ และยังต้องการแสงแดดเต็มที่ตลอดวัน อุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 15 องศา แต่สามารถเจริญเติบโตได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 10 องศา ดังนั้นจะปลูกให้ผลดีในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมแต่ปลูกได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์

การเตรียมดิน
การเตรียมดินสำหรับการปลูกถั่วลันเตา ถั่วลันเตามีระบบรากค่อนข้างลึก ดังนั้นจะต้องเตรียมดินให้ลึกประมาณ 20–25 ซม. และในขณะที่ย่อยดินควรใส่ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกลงเป็นปุ๋ยรองพื้นด้วยเพื่อการเจริญเติบโตได้ดี และสามารถออกผลผลิตได้เยอะและมีคุณภาพด้วย

การปลูกโดยการใช้เมล็ด
ในปัจจุบันคนนิยมปลูกถั่วลันเตาโดยใช้เมล็ดหยอดลงในแปลงปลูกเลย ระยะปลูกที่ใช้คือ 30–70 ซม. นำเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้ปลูกคลุกยากันราก่อนปลูก เช่น ยาออร์โธไซด์ในอัตรา 1 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์ 1 กก. แล้วจึงนำเมล็ดนั้นมาหยอดโดยตรง ลงในแปลงหลุมละ 4–5 เมล็ด ให้ลึก 1–2.5 ซม.

แล้วกลบด้วยปุ๋ยคอกเก่าจากนั้นใช้ฟางแห้งคลุมแล้วรดน้ำให้ชุ่มตลอดทุกวันจนกระทั่งเมล็ดถั่วนั้นงอกมีใบจริง2ใบหรือในระยะนี้ต้นถั่วจะสูงประมาณ
8–10ซม.ถอนแยกให้เหลือหลุมละ2ต้นในกรณีที่โรยเมล็ดเป็นแถวก็ถอนแยกให้ระยะปลูกเหลือ30–70ซม.จำนวนเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในแปลงปลูก1ไร่ประมาณ5–7กก.หรือ6–7ลิตร

การดูแลรักษาถั่วลันเตา
การดูแลรักษาถั่วลันเตาจะต้องทำการปักค้างเนื่องจากถั่วลันเตาเป็นพืชที่มีลำต้นเลื้อยดังนั้นเมื่อต้นถั่วอายุประมาณ15วันหรือสูงประมาณ10–15ซม.ต้นถั่วจะเริ่มมีมือเกาะนำไม้ทำค้างขนาด1.5–2เมตร

ปักทำค้างซึ่งสามารถทำได้3วิธีปักไม้ค้างทุกหลุมแล้วเอนปลายมัดด้านบนเข้าหากันในกรณีนี้สำหรับปลูกถั่วบนร่องร่องละ2แถว

ปักไม้ค้างเป็นแถวทุกระยะ1.5–2เมตรแล้วใช้เชือกขึงตามแนวนอนห่างกันทุก30ซม.แล้วเอาเชือกผูกตามขวางสลับไปมาให้ถั่วยึดได้ดีขึ้นสามารถให้ถั่วเลื่อยไปตามปักไม้ค้าง

การให้น้ำ
การให้น้ำสำหรับการปลูกถั่วลันเตาต้องมีการวางระบบการให้น้ำควรเป็นFurrowSystemเพราะใบจะได้ไม่เปียกจะช่วยป้องกันโรคทางใบได้มากควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงออกดอกติดฝักอย่าให้ขาดน้ำได้

การให้ปุ๋ย
การให้ปุ๋ยสำหรับการปลูกถั่วลันเตาโดยสัดส่วนของ N:P:K=1:1.5–2:1 เช่น ปุ๋ยสูตร 5–10–5 หรือ 10–20–10 ในอัตราประมาณ 50–100 กก./ไร่ โดยแบ่งใส่ 2 ครั้ง คือใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นครึ่งหนึ่งและให้ครั้งที่ 2 เมื่อถั่วมีอายุ 1 เดือน โดยใส่แบบโรยข้างแถวแล้วพรวนดินกลบในระยะนี้ควรทำการกำจัดวัชพืชไปด้วย

การเก็บเกี่ยวถั่วลันเตา
โดยทั่วไปอายุตั้งแต่ปลูกจนถึงวันเก็บเกี่ยวประมาณ60–90วันหรือประมาณ 5–7 วันหลังจากดอกบานการเก็บเกี่ยวควรเก็บบ่อยๆ ประมาณ 3 วันครั้ง มักจะเก็บถั่วในแปลงได้นานถึง 1–2 เดือน

นิยมเก็บตอนเมล็ดในฝักยังลีบเล็กๆอยู่ระยะนี้ฝักจะอ่อนนุ่ม กรอบไม่พองฝักของถั่วลันเตายาวขนาด 6–9 ซม.ผลผลิตโดยเฉลี่ยประมาณ 330–500 กก./ไร่

โรคและแมลงศัตรูของถั่วลันเตา
โรคของถั่วลันเตาได้แก่โรคราสนิมโรคราแป้งโรคโคนเน่าโรคฝักเน่าการป้องกันกำจัดเช่นเดียวกับถั่วฝักยาว
แมลงที่เข้ามาทำลายถั่วลันเตาของเราได้แก่หนอนผีเสื้อสีน้ำเงินหนอนคืบกะหล่ำเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไฟการป้องกันกำจัดเช่นวิธีการเดียวกันกับถั่วฝักยาว

Facebook Comments

Check Also

วิธีปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำเพียงแค่ 25 วัน ผลเริ่มดกเต็ม

สวัสดีแฟน เพจบ้ …