Home / ข่าวเด่น / จังหวัดนี้ครองแชมป์ 10 จังหวัดยอดติดCV เยอะสุด

จังหวัดนี้ครองแชมป์ 10 จังหวัดยอดติดCV เยอะสุด

อัพเดทสถานการณ์ โ ค วิ ด ติ ด เ ชื้ อ วั น นี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด – 1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 1678 ราย

2 ตาก 453 ราย

3 สมุทรปราการ 395 ราย

4 ชลบุรี 390 ราย

5 สมุทรสาคร 295 ราย

6 สงขลา 275 ราย

7 นนทบุรี 222 ราย

8 นครปฐม 197 ราย

9 ปัตตานี 178 ราย

10 สระบุรี 157 ราย

กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ยังคงอันดับ 1 ของประเทศ ยอดพุ่งมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยราย ขณะที่ปริมณฑล สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม ยอดพุ่งขึ้นเช่นกัน จับตาต่างจังหวัด หรือ ตจว. อย่าง ตาก ชลบุรี สมุทรสาคร สงขลา สระบุรี ปัตตานี ยอด ติ ด เ ชื้ อ สูงมากกว่าร้อยคน

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …