Home / สาระเป็นความรู้ / วิธีการปลูกลิ้นจี่

วิธีการปลูกลิ้นจี่

ลิ้นจี่ (lychee) จัดเป็นผลไม้ที่นิยมรับประทานไม่แพ้ชนิดอื่น ทั้งรับประทานในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ เนื่องจาก มีเนื้อหนา เนื้อให้รสหวานฉ่ำ และอมเปรี้ยวเล็กน้อย แต่มีให้ซื้อรับประทานในบางช่วงฤดูกาลเท่านั้น

การปลูกลิ้นจี่
การเตรียมดิน และหลุมปลูก
สำหรับพื้นที่ที่เริ่มการปลูกลิ้นจี่ครั้งแรก จำเป็นต้องไถพรวนดิน และกำจัดวัชพืชเสียก่อน แต่ยังไม่ต้องหว่านปุ๋ยรองพื้นเหมือนการปลูกพืชผัก หลังจากตากดินและกำจัดวัชพืชแล้วให้รีบขุดหลุมปลูกทันที โดยขุดหลุมปลูกขนาดกว้าง ยาว ลึก ประมาณ 30-40 ซม. ในแต่ละด้าน และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอก 2-3 กำมือ/หลุมและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ประมาณ 1 กำมือ/หลุมพร้อมคลุกผสมดินก้นหลุมให้เข้ากัน

ส่วนระยะห่างระหว่างหลุม ให้พิจารณาตามขนาดทรงพุ่ม ได้แก่,พันธุ์ทรงพุ่มใหญ่ ต้นโตเร็ว เช่น พันธุ์ฮงฮวย และพันธุ์เขียงหวาน ให้ขุดหลุมปลูกในระยะห่างของแถว และต้นประมาณ 12 เมตร
พันธุ์ทรงพุ่มขนาดกลาง เช่น พันธุ์ค่อม และพันธุ์โอวเอี๊ยะ ให้ขุดหลุมปลูกในระยะห่างของแถวและต้นประมาณ 10 เมตร,พันธุ์ทรงพุ่มเตี้ย ใบค่อนข้างสั้น เช่น พันธุ์จักรพรรดิ และพันธุ์กิมเจ็ง ให้ขุดหลุมปลูกในระยะห่างของแถว และต้นประมาณ 8 เมตร

การเก็บผล
หลังจากห่อผลแล้ว 20-25 วัน ผลลิ้นจี่จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงเข้ม และสีแดงชมพู ไหล่ผลด้านขั้วผลกว้างขึ้น เปลือกมีปุ่มหนามยุบลง ฐานปุ่ม และร่องปุ่มขยายกว้างขึ้นผิวเปลือกแห้งผลมีกลิ่นหอม เนื้อขยาย สีขาวอมชมพู ส่วนเมล็ดมีสีน้ำตาลเข้ม และเป็นมัน

การเก็บผลลิ้นจี่ หากต้นไม่สูงจะใช้กรรไกรตัด แต่หากต้นสูงจะใช้กรรไกรยาวตัด ซึ่งจะต้องทยอยเก็บเป็นช่อๆ ไปในแต่ละต้น 2-3 วัน/ครั้ง เพื่อไม่ให้ผลสุกมากเกินไป และสุกในระยะที่เหมาะแก่การเก็บ

การตลาดลิ้นจี่
1.ขายแบบเหมาสวน
เป็นวิธีขายลิ้นจี่ที่เกษตรกรจะทำการซื้อขายล่วงหน้าไว้ก่อน และเป็นการซื้อแบบเหมาทั้งสวน โดยราคาจะขึ้นอยู่กับการตกลงของทั้งสองฝ่าย ส่วนการจ่ายเงินจะมีการจ่ายเงินล่วงหน้าก่อน และจ่ายอีกครั้งเมื่อเก็บผลลิ้นจี่ตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน ทั้งนี้วิธีนี้ผู้เก็บจะเป็นพ่อค้าคนกลางโดยจะมีผลดีต่อเกษตรกรคือเกษตรกรจะไต้องรับภาระเสี่ยงจากราคาลิ้นจี่ตกต่ำ ส่วนพ่อค้าคนกลางจะมีข้อดี คือ ได้ผลผลิตลิ้นจี่ต่อหน่วยราคาต่ำ และอาจสามารถส่งจำหน่ายในราคาที่สูงกว่า รวมถึงสามารถคัดเกรดลิ้นจี่จำหน่ายเพื่อเพิ่มราคาและส่งจำหน่ายในต่างประเทศได้

2.เกษตรกรขายเอง
เป็นวิธีขายที่เกษตรกรจะเป็นผู้เก็บลิ้นจี่ออกจากสวนมาขายให้แก่พ่อค้าคนกลางที่อาจมารับซื้อถึงสวนหรือนำส่งตลาดเอง ซึ่งเกษตรกรจะเป็นผู้กำหนดราคาเป็นหลัก วิธีนี้ มีข้อดี คือ เกษตรกรสามารถคัดเกรดลำไย และตั้งราคาลำไยได้เอง

3.การฝากขาย
เป็นวิธีการขายลิ้นจี่ของเกษตรกรที่ต้องการส่งลิ้นจี่เข้าสู่ตลาดในกรุงเทพฯ อาจทำการส่งเองเข้าสู่กรุงเทพฯ และส่งมอบแก่ผู้รับฝากขาย หรือไม่ส่งเอง เพียงนำลิ้นจี่มาส่งมอบให้แก่ผู้รับฝากขายที่มารับในจุดรับที่จังหวัด ซึ่งวิธีนี้จะไม่ได้รับเงินทันทีแต่จะได้รับเงินหลังจากส่งลิ้นจี่แล้ว 2-3 วัน โดยการโอนผ่านบัญชี และจำนวนเงินที่ได้รับจะถูกหักค่าบริการฝากขายตามข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน

Facebook Comments

Check Also

วิธีปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำเพียงแค่ 25 วัน ผลเริ่มดกเต็ม

สวัสดีแฟน เพจบ้ …