Home / ข่าวเด่น / กรุงไทย เตือนด่วน คนได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 รีบทำตามนี้

กรุงไทย เตือนด่วน คนได้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 รีบทำตามนี้

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 จะเริ่มเปิดใช้สิทธิวันแรกในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ โดยผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ สำหรับผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ ต้องยืนยันตัวตนทุกคน ส่วนผู้ได้รับสิทธิรายเดิม เฉพาะผู้ที่ยัง “ไม่เคย”ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dipchip)

ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือ ตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย ต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบว่าเป็นตัวท่านจริง ป้องกันการแอบอ้างสวมสิทธิ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ แนะนำผู้ได้รับสิทธิ เตรียมความพร้อมก่อนใช้สิทธิ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง

2. ให้ความยินยอมเพื่อใช้ข้อมูลในการพิสูจน์ตัวตน ป้องกันการทุจริต โดยแอบอ้าง หรือสวมสิทธิเป็นตัวท่าน และทำการยืนยันตัวตน

3. เปิดใช้งาน G Wallet เพื่อเตรียมรับสิทธิ

สำหรับโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 มีทั้งหมด 31 ล้านสิทธิ เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนที่ผ่านมา สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 31 ธันวาคม 2564 โดยภาครัฐจะโอนวงเงินสิทธิให้ 2 ครั้ง รอบแรก เดือนกรกฎาคม กันยายน 2564 จำนวน 1,500 บาท และ รอบ 2 เดือนตุลาคม ธันวาคม 2564 จำนวน 1,500 บาท รวมเป็น 3,000 บาท

Facebook Comments

Check Also

ทิดสมปอง ลุยถ่าย MV เพลงใหม่

ภายหลังจากที่ทา …