Home / ข่าวเด่น / เปิดรายละเอียด จังหวัดที่เคอร์ฟิว 1 เดือน ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 น.

เปิดรายละเอียด จังหวัดที่เคอร์ฟิว 1 เดือน ห้ามออกจากบ้าน 22.00-04.00 น.

30 มิ.ย. 64 สงขลา ประกาศเคอร์ฟิว 1 เดือน คณะกรรมการ โ ร ค ติดต่อ จังหวัดสงขลา มีประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. และให้ร้านอาหาร ตลาดโต้รุ่ง ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ไม่เกิดเวลา 21.00 น. ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. – 29 ก.ค. 64

ทั้งนี้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ประธานกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา เปิดเผยว่า พบว่าจำนวนผู้ ป่ ว ย โ ค วิ ด เพิ่มขึ้น และกระจายไปหลายพื้นที่ มีการระบาดป็นกลุ่มก้อน เกิดการสัมผัสความเสี่ยงในสถานประกอบการ การร่วมกิจกรรม การเลี้ยงสังสรรค์ และการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่เสี่ยง คณะกรรมการฯขอความร่วมมือจากประชาชนงดออกจากเคหสถานเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการสัมผัส กิจกรรมการรวมกลุ่ม เพื่อให้การควบคุม โ ร ค มีความต่อเนื่อง

ขณะเดียวกัน ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา รายงานว่า จังหวัดสงขลาดำเนินการตรวจหา เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 เชิงรุกอย่างเข้มข้น ผลการตรวจหา เ ชื้ อ ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ รวม 157 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ ติ ด เ ชื้ อ ดังนี้

1.พบผู้ ป่ ว ย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มโรงงาน/สถานประกอบการ จำนวน 33 ราย

– สงขลาแคนนิ่ง จำนวน 23 ราย

– โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ 5 แห่ง จำนวน 10 ราย

2.พบผู้ ป่ ว ย จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงจากพนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 46 ราย

3.ผู้ ป่ ว ย จากการติดตามค้นหาผู้เดินทางกลับจากโรงเรียนสอนศาสนา (มัรกัส) และผู้สัมผัส จำนวน 15 ราย

4.ผู้ ป่ ว ย จากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 63 ราย สัมผัสผู้ป่วย อ.จะนะ, ร้านน้ำชาบางกล่ำ, ปั๊มน้ำมันเอสโซ่สะกอม, แพขนานยนต์, ตลาดสดพลาซ่า, และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวน โ ร ค

Facebook Comments

Check Also

พบผู้ติด CV เร่ขายตามร้านอาหาร ทางแยก ติดแล้ว 8 ราย

เมื่อเวลา 11.30 …