Home / ข่าวเด่น / ลพบุรีสั่งปิดโรงงานไก่

ลพบุรีสั่งปิดโรงงานไก่

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาปิดโรงงานแปรรูปเ นื้ อสัตว์ บริษัทบีฟู้ดส์ โปรดักส์อินเตอร์เนชั่นเนล ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี เป็นการชั่วคราวเพื่อทำความสะอาด Deep cleaning และให้บริษัทฯ จัดทำแผนและมาตรการควบคุมป้องกัน CV19 ในโรงงานก่อนจะเปิดดำเนินการตามปกติ เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ CV19

เนื่องจากขณะนี้พบผู้ป่วยติดที่เป็นพนักงานของบริษัทและที่เกี่ยวข้อง รวม 194 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.89 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ที่มีอยู่ประมาณ 6,700 คน โดยพบการกระจายจากโรงไก่สดไปยังโรงนึ่ง เนื่องจากพนักงานอยู่ร่วมบ้านกัน และยังไปสู่คนในครอบครัวที่มีภูมิลำเนาในหลายอำเภอของลพบุรีและ จ.ใกล้เคียง ซึ่ง สสจ.ลพบุรีและทีมสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคมได้เข้าไปตรวจเชิงรุก 2 ครั้ง จนมีการพบผู้ติดดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

โดยในวันนี้เข้าตรวจเชิงรุกในกลุ่มพนักงาน ครั้งที่ 3 อีกประมาณ 2,000 กว่าคน เพื่อค้นหาผู้ป่ ว ย ซึ่งมีแนวโน้มจะพบผู้ติดเพิ่มอีกมากกว่า 50 คน ส่วนพนักงานที่ต้องหยุดเนื่องจากบริษัทปิดนั้น ได้แจ้งให้บริษัทกำกับดูแลไม่ให้ออกนอกพื้นที่ ให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอจะเข้าไปกำกับดูแลด้วย

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

ภาพประกอบข่าวเท่านั้น

Facebook Comments

Check Also

พบผู้ติด CV เร่ขายตามร้านอาหาร ทางแยก ติดแล้ว 8 ราย

เมื่อเวลา 11.30 …