Home / ข่าวเด่น / ประสานห้าง ค้าปลีก ค้าส่ง เตรียมสต๊อกสินค้า

ประสานห้าง ค้าปลีก ค้าส่ง เตรียมสต๊อกสินค้า

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2564 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน ร่วมกับสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้ส่งออกไข่ไก่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลาง บริหารจัดการสินค้าไข่ไก่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้บริโภคในช่วงสถานการณ์ CV19 ที่รัฐบาลได้ยกระดับมาตรการเข้มงวดขึ้นเพื่อควบคุมป้องกัน CV19

โดยทุกสมาคมยินดีตรึงราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มไว้ เพื่อให้ราคาขายปลีกทรงตัว และจะกระจายไข่ไก่เข้าสู่ตลาดและทุกแหล่งจำหน่ายอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยทุกสมาคมยืนยันว่าไข่ไก่มีปริมาณเพียงพอไม่ขาดตลาดอย่างแน่นอน ประชาชนไม่จำเป็นต้องกักตุน

สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค กรมฯ ได้ประสานผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งทั่วประเทศ ให้เตรียมพร้อมสต๊อกสินค้าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และจากการหารือกับผู้ผลิตสินค้า พบว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพออย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่จำเป็นต้องกักตุน

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกักตุนหรือฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ และหากตรวจสอบพบการกระทำผิดจะมีโทษตามมาตรา 29 แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ซึ่งมีโทษจำคุก 7 ปีปรับ 140,000 บาทหรือทั้งจำและปรับ

Facebook Comments

Check Also

พบผู้ติด CV เร่ขายตามร้านอาหาร ทางแยก ติดแล้ว 8 ราย

เมื่อเวลา 11.30 …