Home / Uncategorized / 3 โรงแรมในภูเก็ต ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 242 ล้าน

3 โรงแรมในภูเก็ต ยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหาย 242 ล้าน

จากกรณีที่นายประพันธ์ บุญตันตราภิวัฒน์ เจ้าของในเครือบริษัท กมลาบีชอินท์ จำกัด และบริษัท กัมพลธุรกิจ จำกัด ประกอบด้วย โรงแรมภูเก็ตทาวน์อินน์ โรงแรมกะรนวิวรีสอร์ท และโรงแรมกมลาบีชอินน์ ได้เปิดเผยถึงกรณียื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง กรุงเทพฯ เพื่อขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1.กระทรวงสาธารณสุข 2.นายกรัฐมนตรี 3.จังหวัดภูเก็ต โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 4.กระทรวงมหาดไทย

ให้จ่ายค่าเสียหายและค่าชดเชยความเสียหายที่เกิดจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการควบคุมโร ค ติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งปิดโรงแรมทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต จากมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม โร ค ของเจ้าพนักงานควบคุม โร ค ติดต่อแก่ผู้เสียหายตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ โร คติดต่อ พ.ศ.2548 ซึ่งยื่นฟ้องไปทั้งหมดเป็นวงเงิน 242 ล้านบาท ไปเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564

การที่มีคำสั่งปิดธุรกิจโรงแรมทุกประเภทที่ผ่านมานั้น ทางจังหวัดภูเก็ตและรัฐบาลไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือหรือชดเชยรายรับที่หายไปแต่อย่างใด ในระยะเวลาที่มีคำสั่งให้ปิดนั้น โรงแรมของตนมีแต่รายจ่ายในทุกๆ เดือน โดยไม่เคยได้รับการชดเชยจากภาครัฐ หากโรงแรมจะเปิดบริการอีกครั้ง ต้องหาเงินมาเตรียมการเปิด เพื่อความสมบูรณ์ของโรงแรมที่มีให้กับลูกค้าที่จะมาพัก มาซ่อมแซมเตรียมการ แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีประกาศให้สถาบันการเงินในประเทศช่วยเหลือผู้ประกอบการ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้ มีแต่สถาบันการเงินเล่นงานหรือฟ้องร้องบังคับคดีกับผู้ประกอบการโรงแรมต่างๆ” นายประพันธ์กล่าว

ทั้งนี้ จากการที่มีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงฯ ทั้งหมดที่โดนล็อกดาวน์ ตั้งแต่ 4 เม.ย.63 เป็นต้นไป เป็นเวลา 4 เดือนกับ 20 วัน ทำให้เศรษฐกิจภูเก็ตยังฟื้นไม่ได้จนถึงวันนี้ ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตเพิ่งเปิดสนามบิน เพื่อรับแขกต่างประเทศ เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 ที่ผ่านมา ถ้าเศรษฐกิจฟื้นแต่ภาพรวมเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของภูเก็ตก็ยังไม่ฟื้น ตนในฐานะผู้ประกอบการได้ปรึกษาทนายความว่า มีช่องทางไหนที่จะสามารถฟ้องรัฐบาลให้จ่ายค่าชดเชยหรือออกมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน

โดยให้กู้เงินระยะยาวดอกเบี้ยต่ำ 2 % ตนได้ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข นายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ต่อศาลปกครองกลางที่กรุงเทพฯ มีอายุความ 1 ปี นับแต่ที่มีคำสั่ง ขณะนี้อายุความหมดไปแล้ว ตนเป็นคนเดียวซึ่งฟ้องรัฐบาล เป็นผู้ประกอบการรายเดียวของภูเก็ตที่ยื่นฟ้องรัฐบาล แต่ตนคิดว่าผู้ประกอบการในภูเก็ตเป็นแสนคน ซึ่งได้รับความลำบาก

ในวันเดียวกันที่ยื่นฟ้องตนก็ได้นำสำเนาเอกสารส่งไปยังกระทรวงสาธารณสุขด้วย และในวันที่ 23 มีนาคม 2564 ทางกระทรวงสาธารณสุขมีเอกสารตอบรับตนมาว่า รับทราบในวงเงิน 84 ล้านบาท จากวงเงินทั้งหมด 242 ล้านบาทที่ต้องยื่นฟ้องไป นับตั้งแต่วันฟ้องจนถึงวันนี้ ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก แต่คดีนี้ได้โอนมาที่ศาลปกครองจังหวัดภูเก็ตแล้ว ทั้งนี้ที่ยื่นฟ้องเป็นความเสียหายตั้งแต่วันแรกที่ทางจังหวัดภูเก็ตประกาศปิดโรงแรม จนถึงบัดนี้รวมระยะเวลา 18 เดือน

Facebook Comments

Check Also

ขอย้ายประเทศอีกราย ลาแล้วเมืองไทยลุยเอาดาบหน้าที่ลาสเวกัส

เป็นอีกหนึ่งคนท …