Home / ข่าวเด่น / แรงงาน ม.33 เฮ รัฐแจกให้อีก คนละ 2,500

แรงงาน ม.33 เฮ รัฐแจกให้อีก คนละ 2,500

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการผ่านระบบ Video Conference

ได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ไ วรั ส โ ค วิ ด -19 โดยมีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือดังนี้

กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร

นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

นี้ มีรูปแบบการให้ความช่วยเหลือ คือ กลุ่มแรงงานสัญชาติ ที่อยู่ในระบบผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จะได้รับความช่วยเหลือเงินจำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือน

ขณะที่แรงงานผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย จะได้รับความช่วยเหลือ คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน

ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพที่ไม่ได้อยู่ในมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ยังประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน ให้เตรียมหลักฐาน

เพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้ได้รับได้รับช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาทจำนวน 1 เดือนเช่นเดียวกัน

Facebook Comments

Check Also

ดร.อนันต์ ชี้ โอไมครอน Pfizer 2 เข็มเอาไม่อยู่ ซ้ำ คาด แพร่ทางอากาศ ได้อีก

วันนี้ (26 ต.ค. …