Home / ข่าวเด่น / สั่งย้ายแล้ว หมอตีมือพยาบาล

สั่งย้ายแล้ว หมอตีมือพยาบาล

จากกรณีที่มีคลิปหมอตีมือพยาบาลระหว่างทำหัตถการ จนมีเสียงวิจารณ์เป็นวงกว้างว่า แบบนี้เหมาะสมหรือไม่ ทำไมต้องทำรุ นแร งขนาดนี้ โดยตอนนี้พยาบาลในคลิปได้ย้ายออกจากห้องไอซียู ไปหอผู้ป่ว ยพิเศษเพื่อฟื้นฟูสภา พจิต ใจแล้ว เนื่องจากเครียดมาก และจากนี้จะมีการไปแจ้งความที่ สน.พญาไท ในข้อหาทำร้า ยร่า งกา ย

ล่าสุด กรมการแพทย์ ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งกรมการแพทย์ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ได้มีการพูดคุยกับผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และสั่งการให้มีการสอบถามข้อเท็จจริงจากทั้งสองฝ่ายอย่างเป็นธรรม

พร้อมกันนั้นได้สั่งการให้มีการสืบสวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริง อันประกอบไปด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญพิเศษ นิติกรชำนาญการ และนิติกรปฏิบัติการ

ทั้งนี้ เพื่อให้การสืบสวนเป็นไปด้วยความยุติธรรมและอิสระ ได้มีคำสั่งย้ายแพทย์ผู้ก่อเหตุออกจากโรงพยาบาลสงฆ์ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำผิดจริงหรือไม่

อย่างไรก็ตาม กรมการแพทย์ ตระหนักถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นนี้เป็นอย่างดี จึงกำชับให้มีการรับฟัง ป้องกัน และแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ จัดให้มีทีมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของบุคลากรให้มีความสมดุลต่อทั้งส ภาพร่า งกา ยและจิตใจ หรือ เวิร์ค ไลฟ์ บาลานซ์ (Work Life Balance) อาทิ การสร้างช่องทางพิเศษในการสื่อสารภายในครอบครัวกรมการแพทย์ ให้บุคลากรที่เหนื่อยล้าสามารถขอพักได้ พูดคุยได้ทุกเรื่อง รวมทั้งดูการแลสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น ค่าเสี่ยงภัย ค่าตอบแทน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยกรมการแพทย์จะพยายามดูแลทุกชีวิ ตในครอบครัวกรมการแพทย์ให้ดีที่สุดเพื่อไปดูแลทุกชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดเช่นกัน

Facebook Comments

Check Also

นายสนั่น แจงรายละเอียด คนละครึ่ง เพิ่มอีกคนละ 3,000

สภาหอการค้าแห่ง …