Home / ข่าวเด่น / วิกฤษแล้ว ยอดผู้ติด CV วันนี้ 10 จังหวัด

วิกฤษแล้ว ยอดผู้ติด CV วันนี้ 10 จังหวัด

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โ ค วิ ด ติด เ ชื้ อ วั น นี้ เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ควิ ด 1 9 (ศบค.) ตรวจสอบอัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด 19 สูงสุด

จํานวนผู้ติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด ในประเทศรายใหม่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับแรก

1 กรุงเทพมหานคร 2764 ราย

2 สมุทรสาคร 798 ราย

3 สมุทรปราการ 673 ราย

4 ชลบุรี 537 ราย

5 ปทุมธานี 476 ราย

6 นนทบุรี 386 ราย

7 นครปฐม 371 ราย

8 ปัตตานี 263 ราย

9 พระนครศรีอยุธยา 198 ราย

10 ฉะเชิงเทรา 185 ราย

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …