Home / ข่าวเด่น / ครม.เคาะแล้ว จ่ายเงินช่วยเหลือ

ครม.เคาะแล้ว จ่ายเงินช่วยเหลือ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบขั้นตอนการดำเนินงานการจ่ายเงินเยียวย า กลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศมาตรการล็อกดาวน์ ใน 10 จังหวัด ใน 9 กิจการ

ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา จะมีการโอนเงินเข้าบัญชีนายจ้าง ลูกจ้าง ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ วันที่ 6 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน พิจารณาการเยียวย าผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยให้เร่งลงทะเบียนกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ส่วน 3 จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ อยุธยา ที่มีการประกาศเพิ่มเติม เพิ่มเติม สภาพัฒน์ จะนำเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ภายในสัปดาห์นี้ และนำเข้า ครม. ในวันอังคารที่ 27 กรกฏาคม 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม ในการจ่ายเงินชดเชยผู้ที่อยู่ในมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ-คำสั่งของรัฐบาล ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ได้รับการชดเชย 2,500 บาทด้วย และลูกจ้างแรงงาน มาตรา 33 ที่ตกงาน จ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างรายวัน สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท และจ่ายสมทบให้สัญชาติไทยอีก 2,500 บาทต่อคน ไม่เกิน 10,000 บาท โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ส่วนการจัดสรรให้นายจ้าง ที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 9 กิจการ จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน ให้แก่ นายจ้างที่อยู่ในเขต 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดหรือสีแดงเข้ม โดยนายจ้างได้สูงสุด 6 แสนบาท (จากลูกจ้างไม่เกิน 200 คน ๆ ละ 3,000 บาท) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ 40 ซึ่งเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์และอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ครั้งล่าสุดนี้ รัฐบาลจะเยียวย า 5,000 บาท

โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ 40 ก่อนวันที่ 28 มิ.ย. 2564 ให้รีบสมัครภายในวันที่ 30 ก.ค. 2564 เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ส่งข้อมูล และโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ขณะที่นายจ้างผู้ประกอบการ ในระบบ ถุงเงิน 5 หมวด ให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 33 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับเงินช่วยเหลือตามผู้ประกอบการในระบบถุงเงิน 5 หมวด ภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะ ที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 ภายในเดือน ก.ค. นี้ เพื่อรับค่าช่วยเหลือ 5,000 บาท ด้วย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวย า อย่าลืมทำพร้อมเพย์ เพื่อรับเงินในวันที่ 6 ส.ค.64 นี้

Facebook Comments

Check Also

พบผู้ติด CV เร่ขายตามร้านอาหาร ทางแยก ติดแล้ว 8 ราย

เมื่อเวลา 11.30 …