Home / ข่าวเด่น / สปสช. ปรับจ่ายเงิน สัปดาห์ละ 3000

สปสช. ปรับจ่ายเงิน สัปดาห์ละ 3000

วันที่ 24 ก.ค.2564 นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า สปสช. ได้ทำหนังสือถึง ผอ.หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อประกาศปรับวิธีการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ติด CV-19 กรณีดูแลใน Home Isolation และ Community Isolation ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ การดูแลผู้ติด CV-19 สิทธิบัตรทองที่บ้านหรือที่ชุมชน

นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า ซึ่ง สปสช. ได้ปรับเพิ่มเติม คือ เมื่อหน่วยบริการรับดูแลผู้ติด CV-19 แรกรับ ให้ทำการพิสูจน์การเข้ารับบริการโดยการทำ Authentication ด้วยบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือตามแนวทางที่ สปสช.กำหนด

ทั้งนี้ หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยงว ดแรก แบบเหมาจ่ายในอัตรา 3,000 บาทต่อราย โดยจะได้รับการโอนเงินทุกสัปดาห์

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า และภายหลังให้บริการผู้ติด CV-19 จนสิ้นสุดการดูแลแล้ว หากค่าใช้จ่ายที่ประมวลผลได้มากกว่าจำนวนเงินที่จ่ายแบบเหมาจ่ายไปแล้ว หน่วยบริการจะได้รับการจ่ายชดเชยเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายชดเชยที่กำหนด

ซึ่งวัตถุประสงค์ของแนวทางนี้ เพื่อให้หน่วยบริการสามารถมีงบประมาณเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดูแลผู้ติด CV-19 ก่อน เป็นการจูงใจให้หน่วยบริการเข้าร่วมระบบการดูแลผู้ติด CV-19 ที่บ้านและที่ชุมชนมากขึ้น

ส่วนการบันทึกและส่งข้อมูลขอรับค่าใช้จ่าย ให้หน่วยบริการดำเนินการผ่านโปรแกรม e-Claim ตามรายการที่ให้บริการจริง

โดยสำหรับแนวทางการขอ Authentication code สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.eclaim.nhso.go.th และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้

อย่างไรก็ตาม สปสช. ปรับแนวทางจ่ายเงินหน่วยบริการดูแล ผู้ติด CV-19 สิทธิบัตรทองที่บ้านหรือชุมชน 3,000 บาทต่อราย โอนทุกสัปดาห์ เพื่อมีเงินไปดูแลผู้ป่ว ยก่อน

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …