Home / ข่าวเด่น / ไปรษณีย์ไทย ประกาศด่วน แจ้งงดส่งพัสดุ 4 ประเภท เช็กด่วน

ไปรษณีย์ไทย ประกาศด่วน แจ้งงดส่งพัสดุ 4 ประเภท เช็กด่วน

วันที่ 23 ก.ค. 2564 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งผู้ใช้บริการขอระงับการฝากส่งพัสดุ 4 ประเภท เป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากในช่วงวันที่ 24-28 กรกฎาคม 2564 เป็นช่วงที่มีวันหยุดยาว ประกอบกับสถานการณ์ cv-19

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งผู้ใช้บริการขอระงับการฝากส่งผลไม้สด ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่ายเป็นการชั่วคราว

ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2564 เพื่อป้องกันผลไม้และต้นไม้เสียหาย

เนื่องจากในช่วงวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2564 เป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง

ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ของ cv-19 ที่กำลังรุ นแ รง

ส่งผลให้การจัดส่งและนำจ่ายสิ่งของเป็นไปอย่างจำกัด และบางพื้นที่ การจัดส่งอาจล่าช้า

ทั้งนี้ หากก่อนหน้านี้ผู้ใช้บริการได้ทำการฝากสิ่งผลไม้ ต้นไม้ กล้าพันธุ์ไม้ และของเน่าเสียง่าย ผ่านไปรษณีย์ไปแล้ว ไปรษณีย์ไทยจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงปลายทางตามปกติ

แต่เนื่องจากไปรษณีย์บางพื้นที่ ปิดทำการเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ของ cv-19 ทำให้อาจเกิดความล่าช้าในการจัดส่ง

จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ด้วย

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …