Home / ข่าวเด่น / 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง เฝ้าระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง เฝ้าระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ออกประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ฉบับที่ 4/2564 ความว่า เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน เจิมปากา

ซึ่งขณะนี้ได้อ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 ถึง 3 วันที่ผ่านมา

ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง บริเวณสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และส่งผลให้เกิดน้ำหลากไหลลงแม่น้ำโขง ประกอบกับเขื่อนน้ำอู สปป.ลาว ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

จากการวิเคราะห์โดยกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) คาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว อยู่ในเกณฑ์ 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน บริเวณ 7 จังหวัด ริมแม่น้ำโขงบริเวณท้ายเขื่อนไซยะบุรี ดังนี้

1.จังหวัดเลย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.00 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.38 เมตร

2.จังหวัดหนองคาย ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.00 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.37 เมตร

3.จังหวัดบึงกาฬ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.10 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 6.80 เมตร

4.จังหวัดนครพนม ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.10 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 29 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.41 เมตร

5.จังหวัดมุกดาหาร ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.50 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.13 เมตร

6.จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.50 เมตร ช่วงวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 4.00 เมตร

7.จังหวัดอุบลราชธานี ระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2.50 เมต ช่วงวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม 2564 ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 5.36 เมตร

ทั้งนี้ กอนช.ขอให้จังหวัดบริเวณริมแม่น้ำโขงโปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 7 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …