Home / ข่าวเด่น / รพ.วิภาวดี แจ้งข่าวด่วน คนไทยเฮกันลั่น

รพ.วิภาวดี แจ้งข่าวด่วน คนไทยเฮกันลั่น

​วันนี้ (25 ก.ค.64) โรงพยาบาลวิภาวดี ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า โรงพยาบาลวิภาวดี ขอยืนยันว่าทุกท่านที่จองซื้อวั ค ซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลวิภาวดี จะได้รับวัค ซี นตามที่จองซื้อไว้

เนื่องจากโรงพยายาล มีโรงพยาบาลเครือข่ายที่เป็นพันธมิตร ทำให้โรงพยาบาลวิภาวดี มีวั คซี นให้ลูกค้าเพียงพอ

และโรงพยาบาลก็หวังว่าจะไม่มีปัจจัยอื่นๆ

ที่มาทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องวัคซีนทางเลือกนี้อีก

จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจ และรอเวลาที่วั ค ซีน Moderna จะเข้ามา

เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกอย่างที่ท่านต้องการ

Facebook Comments

Check Also

บิ๊กตู่ เคาะงบแก้ปัญหาของแพง ตั้งจุดขายสินค้าถูก

นายธนกร วังบุญค …