Home / ข่าวเด่น / บขส. เริ่มแล้ว ส่งผู้ป่วย cv-19 กลุ่มสีเขียว รักษาตัวต่อที่บ้านเกิด

บขส. เริ่มแล้ว ส่งผู้ป่วย cv-19 กลุ่มสีเขียว รักษาตัวต่อที่บ้านเกิด

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2564 นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า เป็นวันแรกที่ บขส. ได้นำรถโดยสารมาให้บริการประชาชนที่ติดเชื้อ โควิด-19 กลุ่มสีเขียว (ผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการไม่มาก เช่น มีไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น ไม่มีโรคร่วม)

ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่มีข้อสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการส่งต่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว

เส้นทางแรกที่ให้บริการ คือรับผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงพยาบาลศิริราช ไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลบุษราคัม ส่วนเส้นทางอื่น ๆ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จะเป็นผู้ประสานงานและแจ้งให้ บขส. นำรถโดยสารไปรับผู้ป่วยติดเชื้อ ก่อนส่งไปรักษาตัวต่อในภูมิลำเนาต่อไป

ทั้งนี้ บขส. ได้จัดรถโดยสารไว้สำหรับปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และได้เตรียมความพร้อมของรถโดยสารและพนักงานขับรถตามมาตรฐานของสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ อาทิ ปรับปรุงรถโดยสารโดยกั้นห้องโดยสารระหว่างพนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและห้องโดยสาร ปรับระบบปรับอากาศบนรถ นำพลาสติกมาหุ้มบริเวณเบาะ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารลงจากรถระหว่างการเดินทาง รวมทั้งให้พนักงาน เข้าอบรมกับเจ้าหน้าที่ สพฉ. ด้วย

Facebook Comments

Check Also

ประกาศ ใครไปพื้นที่ต่อไปนี้ ตรวจcv-กักตัว ด่วน

สำนักงานสาธารณส …