Home / ข่าวเด่น / ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเงื่อนไข สิทธิ์จอง ซิโนฟาร์ม รอบ 2

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเงื่อนไข สิทธิ์จอง ซิโนฟาร์ม รอบ 2

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดไทม์ไลน์ วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม10 ล้านโดส ที่มีการนำเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงแผนการจัดสรรและกระจาย วั ค ซี น หลังจากวัคซีน ซิโนฟาร์ม ล็อตที่ 5 จำนวน 1 ล้านโดส เดินทางจากจีนมาถึงไทยเมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่ง วั ค ซี น มีการจัดสรรตามลำดับความสำคัญเร่งด่วน โดยแบ่งออกเป็น 4กลุ่ม ประกอบด้วย

1. กลุ่มองค์กรนิติบุคคล 2. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3. กลุ่มบุคคลธรรมดา

4. กลุ่มประชาชนเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส

ล่าสุด วันที่ 3 ส.ค. 64 เพจเฟซบุ๊ก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งกำหนดการเปิดลงทะเบียน และเงื่อนไข สำหรับผู้ที่ได้สิทธิ์ ในการขอรับการจัดสรร วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม สำหรับ บุคคลธรรมดา รอบ 2 จำนวน 75,000 ราย ในวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ดังนี้

เวลา 10.10 น. เปิดระบบลงทะเบียน

เวลา 14.00 น. เปิดระบบการจองวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ

ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จในรอบที่ 2 สามารถเข้ามาดำเนินการจอง วั ค ซี น เลือกโรงพยาบาล เลือกวันนัดฉีดและโอนเงินให้เสร็จสิ้นได้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม เวลา 14.00 น. ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น. หากไม่ได้เข้ามาดำเนินการตามวันที่กำหนดระบบจะลบข้อมูลท่านออกจากการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ และท่านต้องลงทะเบียนใหม่อีกหากประสงค์ขอรับการจัดสรรในครั้งต่อไป

หมายเหตุ : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเปิดให้บุคคลธรรมดาลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ซิโนฟาร์มทุกวันพุธ (จำนวนการประกาศรับลงทะเบียนแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับจำนวนโควต้า วั ค ซี น ที่มีในแต่ละสัปดาห์

ลงทะเบียนขอรับการจัดสรร วั ค ซี น ฟาร์มสำหรับบุคคลธรรมดาได้ 2 ช่องทาง 1.เว็บไซด์ https://sinopharm.cra.ac.th 2. แอปพลิเคชั่น CRA SINOP ทั้งระบบ iOS และ Android

หมายเหตุ: อัตราค่า วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม 2 โดสต่อคน 1,554 บาท (โดสละ 777 บาท) โดยทุกๆ 2 โดส ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะบริจาคสมทบครึ่งโดสให้กับผู้ด้อยโอกาส

เงื่อนไขการลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม ในวันพุธ ที่ 4 ส.ค. 64 ดังนี้

เงื่อนไขการลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ซิโนฟาร์ม ในวันพุธ ที่ 4 ส.ค. 64 ดังนี้

– บุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยรับ วั ค ซี น ป้องกัน CV-19 เข็มแรก หรือ ผู้ที่ไม่เคยได้รับ วั ค ซี นCV-19 ชนิดอื่นในระยะเวลา 6 เดือน

– คนไทย ลงทะเบียนจอง วั ค ซี น ด้วยเลขที่บัตรประชาชนของผู้ที่จะเข้ารับการฉีด วั ค ซี น

– คนต่างชาติ ลงทะเบียนจอง วั ค ซี นด้วยเลขที่หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของผู้ที่จะเข้ารับการฉีด วั ค ซี น

– ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ดังนี้

กรุงเทพ ,สมุทรปราการ ,นนทบุรี ,นครปฐม ,สมุทรสาคร, ปทุมธานี ,ฉะเชิงเทรา, อยุธยา ,นครสวรรค์, อุทัยธานี ,พิจิตร, ปราจีนบุรี, กำแพงเพชร , ประจวบคีรีขันธ์, ยะลา, สงขลา, นราธิวาส ,ชลบุรี ,ระยอง, จันทบุรี ,นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุดรธานี , อุบลราชธานี , เลย, ศรีสะเกษ, ชัยภูมิ , สุรินทร์ ,หนองคาย, เชียงใหม่,ลำพูน,ลำปาง,พิษณุโลก ,อุตรดิตถ์

เนื่องจากมีโรงพยาบาลในจังหวัดเข้าร่วมให้บริการฉีด วั ค ซี น

ผู้ที่พร้อมฉีด วั ค ซี น ได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 16-29 สิงหาคม 2564

เลือกวันเข้ารับการฉีดในโรงพยาบาลที่กำหนดได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 29 สิงหาคม 2564

โดยมีโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดงเข้าร่วมให้บริการฉีด วั ค ซี น ตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพและปริมณฑล

– โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

– โรงพยาบาลปิยะเวท

-โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

-โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

-โรงพยาบาลเอกชัย

-โรงพยาบาลพญาไท 3

-โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

-โรงพยาบาลอินเตอร์เมด

-โรงพยาบาลกรุงเทพ

-โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย

-โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

-โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

-โรงพยาบาลเทพธารินทร์

-โรงพยาบาลบางปะกอก 1

ภาคใต้

-โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

-โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

-โรงพยาบาลสงขลา

– โรงพยาบาลสิโรรส ยะลา

ภาคกลาง

-โรงพยาบาล อินเตอร์กำแพงแสน

-โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 ฉะเชิงเทรา

-โรงพยาบาลการุญเวชอยุธยา

-โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ

-โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี

-โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

-โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

-โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

ภาคอิสาน

-โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

-โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

-โรงพยาบาลปากช่องนานา

-โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

-โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี

-โรงพยาบาลโขงเจียม อุบลราชธานี

-โรงพยาบาลเมืองเลยราม

-โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ

-โรงพยาบาลชัยภูมิ

ภาคตะวันออก

-โรงพยาบาลชลบุรี

-โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง

-โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี

ภาคเหนือ

-โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

-โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน

-โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ

-โรงพยาบาลพิษณุเวช พิษณุโลก

-โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์

-โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม ลำปาง

ผู้จอง วั ค ซี น ชำระค่าบริการฉีด ณ โรงพยาบาลโดยตรง

ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564

เรียบเรียงโดย ทีมงาน siamtoday

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …