Home / Uncategorized / เปิดเงื่อนไข ผู้ถือบัตรคนจน รับเงินพิเศษเพิ่มอีก 10 เดือน

เปิดเงื่อนไข ผู้ถือบัตรคนจน รับเงินพิเศษเพิ่มอีก 10 เดือน

ข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานข่าวความคืบหน้า กรณีผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับการเติมเงินพิเศษอีกคนละ 10 เดือน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ตามเงื่อนไขดังนี้

– ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ทุกคนทั่วประเทศ ประมาณ 4.7 ล้านคน

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพิ่ม 10 เดือน

– การให้เงินจะนับย้อนหลังตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 (4 เดือน) และตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 (ได้เดือนเว้นเดือน รวม 6 เดือน)

ได้คนละเท่าไร ?

– คนละ 50-100 บาท ตามเกณฑ์รายได้สวัสดิการแห่งรัฐ

– หากรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้ 100 บาท

– หากรายได้ 30,000 – 100,000 บาทต่อปี ได้เดือนละ 50 บาท

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Check Also

ขอย้ายประเทศอีกราย ลาแล้วเมืองไทยลุยเอาดาบหน้าที่ลาสเวกัส

เป็นอีกหนึ่งคนท …