Home / ข่าวเด่น / อนุมัติแล้ว 5 กลุ่ม ต่อไปนี้ ฉีดโมเดอร์นา ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

อนุมัติแล้ว 5 กลุ่ม ต่อไปนี้ ฉีดโมเดอร์นา ฟรี ไม่มีเงื่อนไข

หลังจากที่ สภากาชาดไทย ได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เรื่อง ขอความร่วมมือในการแจ้งจองวัคซีนสำหรับฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่คิดมูลค่า ภายหลังจากที่เจรจา วัคซีนcv โมเดอร์นา (Moderna) ฉีดฟรีให้ประชาชน 1 ล้านโดส นั้น

ล่าสุดวันนี้(17 ก.ค. 2564) สภากาชาดไทย ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง การจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) โดยระบุว่า

สภากาชาดไทยจะมอบวัคซีนให้กับโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร์

และ อบจ. ในราคาต้นทุนที่ได้จากองค์การเภสัชกรรม

ในขณะนี้ราคายังคงอยู่ที่ 1,100 บาท โดยที่ยังไม่ได้รับเอกสารยืนยันราคาจากองค์การเภสัชกรรม

ทั้งนี้ ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ที่จะได้รับฉีดวั ค ซี นไว้ 5 กลุ่ม ได้แก่

1. บุคลากรทางการแพทย์

2. ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิก า ร

3. ผู้ป่วยติดเตียง

4. สตรีมีครรภ์

5. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

เฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวั ค ซีนcv-19 ให้สามารถเข้าถึงวัคซีน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชน

สำหรับแหล่งเงินที่นำไปจัดซื้อวัคซีนนั้น ได้มาจากเงินรับบริจาคและเงินสะสมของสภากาชาดไทย รวมกับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานที่จะรับวัคซีนไปฉีดฟรีให้กับกลุ่มเป้าหมาย และการฉีดส่วนหนึ่งสภากาชาดไทยจะเป็นผู้จัดการฉีดในสถานที่ของสภากาชาดไทยให้มากที่สุด

สภากาชาดไทย ตระหนักถึงน้ำใจไมตรีที่ผู้บริจาคทุกท่านมอบให้ ไม่ว่าจะเป็นโลหิต ดวงตา อวัยวะ ทรัพย์สิน สิ่งของ และเงินบริจาค ที่ทำให้สภากาชาดไทย สามารถขับเคลื่อนภารกิจตามรอยพระยุคลบาทมายาวนานกว่า 128 ปี และยังคงยึดมั่นสานต่อการทำงานตามหลักการกาชาด เพื่อมนุษยธรรมมาโดยตลอด

สำหรับสถานการณ์นี้ ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณของสภากาชาดไทยรวมกับเงินบริจาค ยังคงไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัคซีน ที่จะนำไปช่วยเหลือประชาชนได้ทั้งหมด หรือในจำนวนที่มากได้ ดังนั้นในเบื้องต้นจึงต้องมุ่งเน้นกลุ่มผู้เปราะบางและมีความเสี่ยง ที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักดังที่กล่าวมาในเบื้องต้น

Facebook Comments

Check Also

บิ๊กตู่ เคาะงบแก้ปัญหาของแพง ตั้งจุดขายสินค้าถูก

นายธนกร วังบุญค …