Home / ข่าวเด่น / เสนอเตรียมยุติ เราเที่ยวด้วยกัน และ ทัวร์เที่ยวไทย

เสนอเตรียมยุติ เราเที่ยวด้วยกัน และ ทัวร์เที่ยวไทย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทำการพิจารณาความเหมาะสมของช่วงระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนิน 2 โครงการ ได้แก่โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน และ โครงการทัวร์เที่ยวไทย ลาซาด้าลดหนัก

พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดให้เหมาะสม หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถเริ่มต้นดำเนินโครงการทั้ง 2 โครงการได้ภายในเดือนต.ค.นี้ สามารถพิจารณาเสนอขอยุติโครงการ และคืนกรอบวงเงินกู้เหลือจ่ายตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไป

นอกจากนั้นยังขยายระยะเวลาเนินการโครงการ Gastronomy Tourism : LANNA Gastronomy คิดถึงเชียงใหม่ จากเดิมที่กำหนดไว้ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 30 ก.ย. 2564 ขยายไปจนถึง 31 ธ.ค. 2564

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารล้านนารูปแบบใหม่และเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร

และยังเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินโครงการกำลังใจ จากเดิมที่สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายภายในเดือน ส.ค. 2564 เป็นเดือน ธ.ค. 2564

เนื่องจากขณะนี้มีผู้ที่อยู่ระหว่างการยื่นเอกสารและรอการตราจสอบข้อมูลการเดินทางภายใต้โครงการฯ จึงจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดังกล่าวเพื่อให้การเบิกจ่ายเกิดความสมบูรณ์ครบถ้วนมากขึ้น

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …