Home / ข่าวเด่น / คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบเงิน ให้โรงพยาบาลสะเมิง สร้างห้องฉุกเฉิน

คณะสงฆ์เชียงใหม่มอบเงิน ให้โรงพยาบาลสะเมิง สร้างห้องฉุกเฉิน

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา11.00 น ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ รายงานว่า ทางโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการพัฒนาและสร้างห้องฉุกเฉินเพื่อรองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยว่าประชากรมีจำนวนมากขึ้น ถนนหนทางดีขึ้น แต่การเกิดอุบัติเหตุก็มากขึ้นตาม

ในแต่ละวันก็ได้รับผู้ป่วยจำนวนมากและห้องเดิมคับแคบไม่เพียงพอกับการรับและรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทางโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการสร้างห้องฉุกเฉินขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับคนป่วยได้มากขึ้น ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความต้องการช่วยเหลือทางโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง เพื่อให้รองรับคนเจ็บป่วยได้เต็มศักยาภาพ

และในวันนี้ทางคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่พระวิหารหลวง วัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) บ้านป่าไม้แดง ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงเป็นประธานมอบ พร้อมคณะพระสงฆ์สามเณรตลอดทั้งคณะญาติธรรม

ได้ทำการร่วมกับ พระครูสุวัฒน์วรธรรม เจ้าคณะอำเภอสะเมิงเจ้าอาวาสวัดงาแมง จึงได้ร่วมกันมอบทุนทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 2,020,000 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ให้กับนายแพทย์นคร รัตนรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอสะเมิง มาทำการแทนนายแพทย์วิเชียร ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง พร้อมกับตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสะเมิง

มาร่วมรับเงินทุนสำหรับสร้างห้องฉุกเฉินในครั้งนี้ และยังขาดทุนทรัพย์อีกประมาณ 300,000บาท ทราบว่าจะใช้เงินก่อสร้างทั้งอาคารและระบบไฟฟ้า น้ำประปา และอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษาผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินให้ปลอดภัย

ทราบว่าทางคณะพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าใจและยื่นมือและทุนทรัพย์เข้าช่วยวงการแพทย์ ในหลายๆอำเภอที่ยังขาดแคลน ทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการแพทย์ เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์ต่อประชาชนผู้ด้อยโอกาส

ชาวบ้านที่ห่างไกลได้เข้าทำการรักษาได้ทันเวลาและมีเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ทันสมัยช่วยชีวิตผู้คน ที่ อยู่ บนเขาบนดอยได้เท่าเทียมโรงพยาบาลในเมืองใหญ่ๆและเป็นการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ให้ช่วยชีวิตมนุษย์ได้มากยิ่งๆขึ้นไป และในเวลาเดียวกันทางคณะพระสงฆ์ได้ร่วมรับมอบรถบรรทุกน้ำสะอาด จากสโมสรโรตารี ASHIKAGA HIGASHI ภาค 2550S สโมสรโรตารีปทุมวัน โมสรโรตารีไชยปราการ ภาค 3360 DONATED BY RC.ASHIKAGA HIKASHI,D.2550 ซึ่งเป็นรถบรรทุกน้ำสะอาด เป็นถังบรรจุน้ำสะอาดจำนวน 2,000 ลิตร เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง ตามวัดที่อยู่บนดอยบนเขาที่มีปัญหาซ้ำซากทุกปี จะได้มีรถบรรทุกน้ำเพื่อแก้ปัญหาทั้งวัดบนดอย ประชาชนที่อาศัยบนภูเขา ในช่วงหน้าแล้ง ทุกฝ่ายช่วยเหลือกันเกิดประโยชน์ต่อคนในสังคมเป็นการสร้างบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่

ข่าวโดย สำราญ แสงสงค์ ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จังหวัด เชียงใหม่

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …