Home / ข่าวเด่น / เฝ้าระวัง 10 คลัสเตอร์

เฝ้าระวัง 10 คลัสเตอร์

วันที่ 6 ก.ย.2564 นพ.สมบัติ วัฒนะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์ผู้ติด CV-19 ในจังหวัด

โดยเน้นมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่กระจายในพื้นที่ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของ คณะกรรมการโร คติดต่อแห่งชาติ

โดยวันนี้พบผู้ปติด CV-19 รายใหม่ 207 ราย สอบสวนโร คพบเป็นคนที่สัมผัสกับผู้ติด 161 ราย เป็นผู้ติด CV-19 เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ย ง 39 ราย เดินทางมารักษาตัว 7 ราย

ยอดผู้ติดสะสม 20,803 ราย รักษาหายแล้ว 16,991 ราย รักษาตัวอยู่ 3,666 ราย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ยกระดับมีการเฝ้าระวัง 10 คลัสเตอร์ในจังหวัดด้วย

สำหรับคลัสเตอร์ทั้ง 10 จุดนั้น มีทั้งคลัสเตอร์งานศ-พ คลัสเตอร์ภายในครอบครัว ฟาร์ม บริษัท โรงงานต่าง มีผู้ติดสะสมรวมกันว่า 2 พันกว่าราย

โดยยังมีผู้ติดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการตรวจหาเชื้ อทุกวัน รวมถึงมีผู้สัมผัสเสี่ย งสูงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม โคราชเฝ้าระวัง 10 คลัสเตอร์ เผยติด CV-19 รวมกันกว่า 2 พันราย และยังเจอคนติดเพิ่มทุกวัน

Facebook Comments

Check Also

เช็กอาการโอมิครอน อาการขั้นไหนต้องระวัง และรีบพบแพทย์ด่วน

วันที่ 13 ม.ค.6 …