Home / สาระเป็นความรู้ / วิธีการปลูกแตงกวาแบบปลอดสารพิษ

วิธีการปลูกแตงกวาแบบปลอดสารพิษ

แตงกวา เป็นผักที่คนไทยทุกภาคนิยมรับประทาน และเกษตรกรนิยมปลูกแตงกวาเป็นอาชีพ หรือปลูกเป็นผักสวนครัวกันมาก เพราะเป็นผักที่ปลูกง่าย ให้ผลผลิตเร็ว มีความทนทานเปลือกของแตงกวายังช่วยให้การขนส่งและการเก็บรักษาก็ง่ายกว่าผักชนิดอื่นๆ แตงกวาสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

คุณพัฒนา วงษ์คำ เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวาและถั่วฝักยาวแบบปลอดสารพิษ มาตรฐาน GAP ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ Farmer Info ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ช่วงคลินิกเกษตร เวลา 14.30น.-15.00น. สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี FM102.75MHz. ว่า การปลูกแตงกวาในรูปแบบปลอดสารพิษสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกได้ดีไม่แพ้อาชีพการเกษตรอื่นๆเลย ซึ่งแตงกวาสามารถปลูกได้ตลอดปี โดยที่สวนของคุณพัฒนาจะปลูกแตงกวาสลับกับการปลูกถั่วฝักยาวเนื่องจากว่าการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำในแปลงเดิมมีความเสี่ยงที่จะทำให้พืชเกิดโรคจากเชื้อราได้ง่าย อย่างเช่นโรครากเน่าโคนเน่า

เพราะฉะนั้นจึงต้องปลูกพืชชนิดอื่นสลับกันในพื้นที่แปลงเดียวกัน พื้นที่ทำการเกษตรทำสวนผักของคุณพัฒนา มี 3 ไร่ จะแบ่งเป็น 2 แปลงโดยที่แปลงหนึ่งจะปลูกแตงกวาอีกแปลงหนึ่งจะปลูกถั่วฝักยาว ซึ่งจะปลูกพืชทั้งสองชนิดพร้อมกัน และเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตหมดแล้ว ไถตากดินและใส่ปูนขาวปรับสภาพดินเรียบร้อยแล้วก็จะปลูกพืชสลับชนิดกัน คือแปลงที่ปลูกแตงกวามาก่อนก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกถั่วฝักยาวแทนและแปลงที่ปลูกถั่วฝักยาวมาก่อนก็จะเปลี่ยนเป็นปลูกแตงกวาแทน สลับกันไปเรื่อยๆซึ่งการปลูกแบบนี้จะทำให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี และการปลูกแบบปลอดสารพิษ คือการไม่ใช้สารเคมีในการปลูกใช้เฉพาะสารชีวภาพ จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ผลดกผิวสวยรสชาติกรอบ ทำให้สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี

1.การเตรียมดิน
ไถพรวนดิน ตากดินไว้ประมาณ 7 วัน เพื่อกำจัดไข่แมลงศัตรูพืชในดิน และฆ่าเชื้อโรคในดินปรับความเป็นกรด-ด่าง ในดินด้วยปูนขาวอัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เสร็จแล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพบำรุงดิน โดยการผสมคลุกเคล้าปุ๋ยชีวภาพกับดินแปลงปลูกให้เป็นเนื้อเดียวกัน ก่อนที่จะทำการยกร่องแปลงปลูก เมื่อยกร่องแปลงปลูกแล้ววางท่อน้ำระบบน้ำหยดให้ตรงกับหลุมที่จะปลูก แล้วคลุมแปลงด้วยผ้าพลาสติกดำเพื่อกักเก็บความชื้นของผิวดินและป้องกันวัชพืช และเจาะรูผ้าพลาสติกสำหรับปลูก

สูตรปุ๋ยชีวภาพใช้ผสมกับดินในขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก:
ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้มูลสัตว์ 1 ส่วน+รำ 1 ส่วน+ปูนขาว 1 ส่วน+สารเร่ง พด.1 จำนวน 1 ซอง+กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม+EM 1 ลิตร ผสมกันแล้วตั้งกองปุ๋ยให้มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตรหมักทิ้งไว้ 7-10 วัน และต้องทำการกลับกองปุ๋ยทุกๆ 2-3 วัน เมื่อปุ๋ยคลายความร้อนแล้วสามารถนำมาใช้ได้

2.วิธีการปลูก
นำเมล็ดพันธุ์ที่คัดแล้วมาคลุกเคล้ากับไตรโคเดอร์มาเชื้อสด เพื่อป้องกันเชื้อรา และโรครากเน่าโคนเน่า นำเมล็ดไปหยอดในหลุมแปลงปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด แล้วรดน้ำให้ชุ่ม ช่วงแรกๆ จะให้น้ำ วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น หลังจากปลูกประมาณ 7 วันลดปริมาณการให้น้ำลงเหลือวันละ 1 ครั้ง ช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้

3.การดูแลรักษา
หลังจากปลูก 3-5 วัน เมล็ดจะงอกและมีใบจริงประมาณ 2-3 ใบ ให้ฉีดพ่นด้วยน้ำหมักชีวภาพที่เกษตรกรมีอยู่แล้ว เช่น น้ำหมักจุลินทรีย์หน่อกล้วย(หรืออาจจะใช้น้ำหมักหอยเชอรี่ หรือน้ำหมักมูลสุกรก็ได้)เพื่อช่วยในการบำรุงต้นและเร่งการแตกใบทำการฉีดพ่นต่อเนื่องอีกทุกๆ7-15วัน/ครั้งเมื่อเมล็ดงอกแข็งแรงดีแล้วจะต้องทำค้างให้กับแตงกวาโดยใช้ไม้ปักเป็นหลักพร้อมกับตรึงเชือกเป็นแนวตรงหย่อนลงมาหรือจะใช้ตาข่ายขึงกับไม้หลักก็ได้เพื่อให้แตงยึดเกาะและช่วยให้สะดวกในการเก็บผลผลิตเพราะถ้าหากไม่ทำค้างให้แตงกวาจะทำให้ผลของแตงกวาบิดงอไม่สวยและเมื่อแตงกวาเริ่มออกดอกให้ฉีดพ่นบำรุงด้วยน้ำหมักผลไม้(หรือฮอร์โมนไข่ก็ได้)เพื่อเป็นการเร่งดอกบำรุงดอกและกระตุ้นการติดลูกเกษตรกรควรหมั่นตรวจสอบแปลงปลูกเพื่อตรวจดูการเข้าทำลายของแมลงต่างๆหากพบเห็นแมลงก็ให้ฉีดพ่นด้วยสารชีวภาพกำจัดแมลง

สูตรจุลินทรีย์หน่อกล้วย ใช้ฉีดพ่นเร่งการแตกใบ:ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้หน่อกล้วย 3 กิโลกรัม+กากน้ำตาล 1 กิโลกรัม สับหน่อกล้วยให้ละเอียด ใส่ลงในถังหมักพร้อมกากน้ำตาล ปิดฝาถังหมักทำการคนคลุกเคล้าทุกๆ วันหมักไว้ 7 วัน นำมาฉีดพ่นเพื่อเร่งการแตกใบ อัตรา 2 ช้อนโต๊ะ+น้ำเปล่า 20 ลิตร

สูตรน้ำหมักผลไม้ ใช้ฉีดพ่นช่วงแตงกวาออกดอก: ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้ผลไม้สุก เช่น กล้วย ,มะละกอ 3 ส่วน+กากน้ำตาล 1 ส่วน สับผลไม้ให้ละเอียดหมักรวมกับกากน้ำตาล หมักไว้ประมาณ 1-3 เดือน นำมาฉีดพ่นช่วงออกดอก อัตรา 2-4 ช้อนโต๊ะ+น้ำเปล่า 20 ลิตร

สูตรสารชีวภาพกำจัดแมลงในแปลงปลูกแตงกวา: ส่วนผสมและวิธีการทำ ใช้เหล้าขาว 1 ขวด+น้ำส้มสายชู 1 แก้ว นำมาผสมกันแล้วใช้ฉีดพ่นแมลงได้ทันทีอัตรา 1 แก้ว+น้ำเปล่า 20 ลิตร+กากน้ำตาล1 แก้ว

อายุการเก็บเกี่ยวผลผลิต: หลังจากที่ปลูกแตงกวาไปแล้ว 45-50 วัน ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ และจะเก็บผลของแตงกวาได้นานถึง 3 เดือน ซึ่งการปลูกแตงกวาแบบปลอดสารพิษนี้จะทำให้ได้แตงกวาที่มีผลดกขนาดผลใหญ่ น้ำหนักดี ผิวของผลแตงกวาสวยรสชาติกรอบ สามารถจำหน่ายได้ราคาดี

Facebook Comments

Check Also

วิธีปลูกแตงกวาแบบไม่ต้องรดน้ำเพียงแค่ 25 วัน ผลเริ่มดกเต็ม

สวัสดีแฟน เพจบ้ …