Home / ข่าวเด่น / เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565

เปิดปฏิทินเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 2565

เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยกรมบัญชีกลางจะยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน และหากตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ จะจ่ายเงินเด็กแรกเกิดเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด

โดยมีไทม์ไลน์วันโอนเงิน ดังนี้

เดือนมกราคม วันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ วันพฤหัส ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม วันพฤหัส ที่ 10 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน วันศุกร์ ที่ 8 เมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565

ดือนกรกฎาคม วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม วันพุธ 10 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2565 ใครจะได้รับบ้าง

เป็นผู้ลงทะเบียนรายเดิมที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน และบุตรยังมีอายุไม่ครบ 6 ปีบริบูรณ์

ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว และมีการบันทึกข้อมูลสมบูรณ์อยู่ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายในวันที่กำหนด

ข้อมูลแลพภาพจากเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

Facebook Comments

Check Also

ทิดสมปอง ลุยถ่าย MV เพลงใหม่

ภายหลังจากที่ทา …