Home / ข่าวเด่น / เผยภาพจากดาวเทียม มวลน้ำทะลักอีสาน4จังหวัดกว่า3แสนไร่

เผยภาพจากดาวเทียม มวลน้ำทะลักอีสาน4จังหวัดกว่า3แสนไร่

19 ต.ค.2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม

สถานการณ์น้ำ พื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 343,062 ไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม COSMO-SkyMed-4 ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วม ขังในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พบพื้นที่น้ำท่วมขังในบริเวณบางส่วนของจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และ บุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 343,062 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำสายหลักที่ไหลบ่าเข้าท่วมในพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัยของประชาชน

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมเหล่านี้ GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้อง

เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติด

ทั้งนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้

รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่

Facebook Comments

Check Also

ดร.อนันต์ ชี้ โอไมครอน Pfizer 2 เข็มเอาไม่อยู่ ซ้ำ คาด แพร่ทางอากาศ ได้อีก

วันนี้ (26 ต.ค. …