Home / ข่าวเด่น / เข้าขั้นวิกฤต จังหวัดนี้ อ่วมน้ำท่วมหนัก เขื่อนกระเสียวลดระบายน้ำ

เข้าขั้นวิกฤต จังหวัดนี้ อ่วมน้ำท่วมหนัก เขื่อนกระเสียวลดระบายน้ำ

จากสถานการณ์ สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าขั้นวิกฤตแล้ว เนื่องจากจังหวัดสุพรรณบุรีรับน้ำทั้ง 3 ด้าน ทำให้ระดับแม่น้ำท่าจีนสูงขึ้น ขณะนี้ทางจังหวัดต้องระดมกำลังป้องตัวเมืองสุพรรณบุรีที่เป็นเมืองเศรษฐกิจ อย่างเต็มที่

พร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือจากศูนย์ ปภ.เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องสูบน้ำ และรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย มาช่วยป้องกันเขตพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี อย่างเต็มที่

โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะ

ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกเครื่องสูบน้ำจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาเขต 2 สุพรรณบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาเขต 9 พิษณุโลก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

นอกจากนี้ ผู้เกี่ยวข้องเร่งวางแนวกระสอบทราย ป้องกันน้ำท่วม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่อยู่ติดกับริมแม่น้ำท่าจีน

ล่าสุด เขื่อนกระเสียว อ.ด่านช้าง จะลดปริมาณระบายน้ำ ส่วนประตูน้ำท่าโบสถ์ ประตูน้ำพลเทพ จ.ชัยนาท จะปรับลดปริมาณน้ำเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนลดลงอีก จะทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน จะค่อยๆ ลดลงตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามต้องไม่มีฝนตกลงมาอีก

ขณะนี้ ทางจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศให้ทุกอำเภอเป็นพื้นที่เขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

จำนวน 10 อำเภอ 2 เทศบาล 106 ตำบล 28 ชุมชน 934 หมู่บ้าน 38,004 ครัวเรือน ประชากร 70,620 คน

Facebook Comments

Check Also

แจงแล้วรายละเอียด ลงทะเบียนเยียวยาเฟส2 รับ 3,000 ระยะเวลา 3 เดือน

ตามที่มีการเผยแ …