Home / ข่าวเด่น / เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน

เจ้าคุณพระสินีนาฏ เป็นผู้แทนพระองค์ถวายผ้าพระกฐิน

เมื่อเวลา 16.19 น.วันที่ 7 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

เดินทางโดยรถยนต์พระประเทียบจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รอรับ

เมื่อรถยนต์พระประเทียบ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ กราบ เดินเข้าห้องหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประสูติ ไหว้ วางพวงมาลัย

จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6 พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และพระสรีรางคารสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แล้วไหว้

จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เข้าด้านหลังพระพุทธรูปปางประสูติ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลยก์ ไหว้ ออกจากพระวิหารพระร่วงโรจนฤทธิ์ ไปยังพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออก วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพุทธมหาวชิรมารวิชัย ไหว้

เข้าพระวิหารทางทิศตะวันออก วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวง ทิศตะวันออก ไหว้ ต่อมาเข้าห้องด้านหน้าพระวิหารหลวง วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ กราบ

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนา สุหร่าย เจิมระฆัง 3 ใบ ไหว้ ออกจากพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ไปยังพระอุโบสถ รับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต วางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า

ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ กราบ หยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร มอบให้เจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วยืน ณ ที่นั้น เจ้าพนักงานกรมการศาสนา รายงานจำนวนพระสงฆ์

จบแล้ว หยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างแขน แล้วประนมมือหันหน้าสู่พระประธาน ว่า นะโม ตัสสะฯ จบ 3 หนแล้ว หันหน้าสู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน วางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม

ประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับการเคารพของผู้ร่วมพิธี นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ข้างพระราชอาสน์ กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก

ต่อมา เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ มอบของที่ระลึก ถวายความเคารพพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับการเคารพของผู้ร่วมพิธี ออกจากพระอุโบสถ ไปยังรถยนต์พระประเทียบ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เดินทางกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

Facebook Comments

Check Also

ดร.อนันต์ ชี้ โอไมครอน Pfizer 2 เข็มเอาไม่อยู่ ซ้ำ คาด แพร่ทางอากาศ ได้อีก

วันนี้ (26 ต.ค. …