Home / ข่าวเด่น / รพ.ธนบุรี ประกาศ ขอทิ้ง โมเดอร์นา หากผู้จองไม่มาตามคิวที่นัดไว้

รพ.ธนบุรี ประกาศ ขอทิ้ง โมเดอร์นา หากผู้จองไม่มาตามคิวที่นัดไว้

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 โรงพยาบาลธนบุรี ประกาศผ่านเพจ Thonburi Hospital Club แจ้งผู้ที่จองโมเดอร์ผ่านโรงพยาบาลธนบุรี จากปัญหาที่ผู้รับบริการนัดหมายฉีดแล้วไม่มาตามกำหนดเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารยาในแต่ละวัน ทาง รพ.ธนบุรี ขอเรียนให้ทราบ

เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นา บรรจุแบบ multiple doses 1 ขวดแบ่งได้ 10 โดส เมื่อเปิดขวดแล้วเก็บไว้ได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง รพ.ธนบุรี ขอย้ำให้ท่านที่ได้รับสิทธิ์และได้กำหนดวันรับที่แน่นอนแล้ว มารับบริการวัคซีนตามวันที่ท่านทำนัดหมายไว้ด้วย เพื่อเป็นการบริหารวัคซีนโดยไม่สิ้นเปลือง และไม่เป็นการปิดกั้นโอกาสการได้รับวัคซีนของผู้จองวัคซีนท่านอื่น

หากท่านไม่ได้มารับวัคซีนตามที่ทำนัดหมายไว้รพ. ขอสงวนสิทธิ์ เสมือนท่านได้ใช้วัคซีนไปแล้ว เนื่องจาก รพ. ต้องทิ้งวัคซีนที่ท่านไม่มารับตามนัด ถ้าหากท่านต้องการซื้อวัคซีนโดสใหม่ รพ.ธนบุรีขายให้ในราคาโดสละ 1,100 บาท โดยคิดราคาเฉพาะค่าวัคซีน ไม่ต้องเสียค่าบริการ

สำหรับใครที่จองไว้อย่าลืมไปตามนัดนะครับ

ขอบคุณ โรงพยาบาลธนบุรี

Facebook Comments

Check Also

แจงแล้วรายละเอียด ลงทะเบียนเยียวยาเฟส2 รับ 3,000 ระยะเวลา 3 เดือน

ตามที่มีการเผยแ …