Home / ข่าวเด่น / เคาะแล้ว เยียวยารอบใหม่ ให้อีกคนละ5,000

เคาะแล้ว เยียวยารอบใหม่ ให้อีกคนละ5,000

วันนี้ (3 ธ.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมหารือ ร่วมกับ นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน

จากสภาพัฒน์ และผู้แทนกลุ่มคนกลางคืน ถึงข้อสรุปแนวทางการเยียวยานักร้อง นักดนตรี นักแสดง และผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากcv

นายสุชาติ ระบุว่า สำหรับแนวทางการช่วยเหลือ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 นายจ้าง ให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี

กลุ่มที่ 2 ลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะให้ประกันสังคมเยียวยาว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจ่าย 50 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 7,500 บาท และจ่ายอีก 5,000 บาท จากรัฐบาล (ม.33 เรารักกัน)

กลุ่มที่ 3 ลูกจ้างที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จะได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล โดยใช้เงินกู้จากรัฐบาล แต่ต้องให้สมาคม/สมาพันธ์รับรอง

ทั้งนี้ หลังจากที่ตัวเเทนกลุ่มต่างๆ ได้กลับไปรวบรวมจำนวนนักร้อง นักดนตรี กลุ่มศิลปินตลก ผู้ประกอบการสถานบันเทิง และรวบรวมรายชื่อมานำเสนอกระทรวงแรงงาน

ซึ่งได้ตรวจสอบตัวเลขในระบบพบว่า จำนวนผู้ได้รับผลกระทบในกลุ่มนี้ ทั้งประเทศ คาดว่าอยู่ที่ประมาณไม่เกิน 2 แสนราย ซึ่งจะต้องใช้เม็ดเงินกู้จากรัฐบาลเยียวยาประมาณ 1 พันล้านบาท

โดยเม็ดเงินจำนวนนี้ กระทรวงแรงงานจะนำเสนอสู่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ ผ่านกระทรวงการคลัง สภาพัฒฯ เพื่อพิจารณา ส่วนผู้ที่เกินอายุเกิน 65 ปี ซึ่งไม่เข้าข่ายมาตรา 40 ของประกันสังคม

จะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมสำรวจตัวเลขและเป็นผู้ดูแลเยียวยาต่อไป เบื้องต้น กระทรวงแรงงานจะจ่ายเยียวยาให้คนกลุ่มนี้จำนวนรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 1 เดือน คาดว่าจะสามารถจ่ายเงินได้ภายในเดือนธันวาคมนี้

นายสุชาติ ยังกล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยและให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือกลุ่มคนทำงานทุกสาขาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากcv โดยเฉพาะกลุ่มนักร้อง นักดนตรี

และอาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงแรงงาน จะเร่งดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้างกลุ่มเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือทุกคน ทุกกลุ่มอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

Facebook Comments

Check Also

บิ๊กตู่ เคาะงบแก้ปัญหาของแพง ตั้งจุดขายสินค้าถูก

นายธนกร วังบุญค …